top of page

MOJE SPECJALIZACJE

PEDIATRIA, ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIECA, KOMPETENCJE ZDROWOTNE

Zdobyłam wieloletnie doświadczenie w pracy w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK, Instytucie Curie w Paryżu, szpitalach powiatowych oraz praktyce lekarskiej w wielokulturowym, międzynarodowym środowisku stowarzyszenia Pharmaciens Sans Frontières. Jestem sekretarzem Federacji Polskich Towarzystw Medycznych.

KOMUNIKACJA LEKARZ-PACJENT

Jestem założycielką i prezesem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, inicjatorką i organizatorką pierwszych konferencji komunikacji medycznej w Polsce, członkiem Zespołu Języka Medycznego RJP PAN. Reprezentuję Polskę w International Research Centre for Communication in Healthcare (IRCCH). Należę do stowarzyszenia International Shared Decision Making Society.

NAUCZANIE AKADEMICKIE

Stworzyłam autorski modelu kształcenia COPERNICUS, łączący kształcenie oparte na symulacji medycznej i podstawach teoretycznych z kształceniem klinicznym. Moje modele edukacji umiejętności komunikacyjnych oparte są na doświadczeniach stypendialnych i współpracy z Harvardem i Cambridge University. Prowadzę Pracownię Medycyny Społecznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu komunikacji medycznej oraz onkohematologii i pediatrii dziecięcej. wybrane publikacje

BREAKING BAD NEWS

Przekazywanie złych wiadomości to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stają lekarze w każdej dziedzinie medycyny. Aby dobrze przekazać złe wiadomości, lekarz musi posiadać odpowiednie kompetencje komunikacyjne. Aby przygotować studentów i młodych lekarzy do tego trudnego zadania stworzyłam protokół "EMPATIA". Został on przetłumaczony na język angielski, francuski, rosyjski i chiński, jest stosowany w wielu uczelniach na świecie w kształceniu kompetencji komunikacyjnych w medycynie. 

bottom of page